Forbundsleder Jan O. Andersen hovedtaler i Rjukan 1. mai

- innholdet kan være utdatert

Ifølge programmet for arrangementet i Rjukan holdes talen med start klokka 11:30.

Trygge jobber – nytt flertall er slagordet for årets 1. mai-markering.

LOs hovedtalere


LO-leder Gerd Kristiansen – Kirkenes

LO-nestleder Tor-Arne Solbakken – Sør-Trøndelag

LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen – Drammen

Førstesekretær Peggy Hessen Følsvik – Notodden

LO-sekretær Are Tomasgaard – Odd

LO-sekretær Renee Rasmussen – appell i Birkelunden, Oslo

Kort om 1. mai


I 1890 markerte arbeiderbevegelsen for første gang 1. mai som sin internasjonale kamp- og festdag. Bakgrunnen for markeringene var et vedtak på en internasjonal arbeiderkongress i Paris året før. Aldri tidligere hadde arbeidere i flere land samlet seg på samme dag til en mønstring for felles krav. Ingenting tyder på at man tenkte seg at markeringen skulle gjentas i 1891, men det ble en varig foreteelse. Paris-kongressen skapte en tradisjon.

1.mai-feiringens historie henger uløselig sammen med kravet om 8-timersdagen. Kravet om en normalarbeidsdag på 8 timer var maidagens første, og lenge eneste krav. Ifølge tradisjonen ble kravet fremmet allerede i middelalderen, og Den Første Internasjonale formulerte kravet på sin kongress i Genève i 1866. Alt på den tid eksisterte det en tradisjon i flere land for å demonstrere for 8-timersdagen. I Australia hadde arbeiderne markert kravet 21. april helt siden 1856, mens demonstrasjonene i USA var lagt til 1. mai.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek