Flere kokker, mer søl

Publisert: 26.04.16
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Husholdningene, næringslivet og sykehusene er avhengig av en mer eller mindre avbruddsfri strømforsyning. Derfor må ansvaret for strømnettet være trygt plassert hos en offentlig aktør som setter brukernes behov først.

Regjeringen endret mening

Tidligere har regjeringen uttrykt det samme. I et høringsdokument i 2015, som drøftet om Statnett skulle overta de delene av nettet i Norge som de ikke eier, skrev de: «I praksis synes det krevende om andre enn Statnett skulle utføre oppgaven som tilligger en TSO, eksempelvis innenfor de relativt små områdene hvor andre enn Statnett eier sentralnettsanlegg". Regjeringen slo samtidig fast at utenlandskablene er en del av sentralnettet. Nå har pipa fått en annen låt.

Regningen sendes kundene

Den foreslår å la andre enn Statnett eie eller drive utenlandskabler. Det kan gi økt nettleie for næringsliv og husholdningskunder. Når utenlandskabler bygges kreves forsterkninger i det øvrige nettet for å føre strømmen fram. Denne regningen sendes ikke til selskapet som bygger utenlandskablene. Den sendes til nettkundene i Norge. Forslaget gir i tillegg Statnett et omfattende pålegg om å bistå andre som vil utrede bygging av utenlandskabler. Den kostnaden vil også indirekte belaste nettkundene.

Private eiere fokus på inntjening

Kommersielle aktører vil ikke være i stand til å ta det helhetlige ansvaret som Statnett tar. Deres interesse er mest mulig kraftutveksling og fortjeneste. Det gir dårligere forsyningssikkerhet for både industrien og husholdningene. Regjeringen stykker opp ansvaret, og dermed forvitrer den helhetlige forvaltningen.

Den argumenterer med at konsesjonssystemet skal ivareta samfunnets hensyn. Det vil det neppe klare på en like god måte som dagens modell gjør. Rasjonell drift og investeringer i strømnettet stiller høye krav til planlegging og koordinering, både nettselskapene i mellom og mellom nettselskaper og andre aktører. Konkurransetilsynet er tydelig i sitt høringssvar; «retten til å eie og drive utenlandsforbindelser bør reserveres en systemoperatør som Statnett for å sikre samfunnsøkonomisk effektiv drift og utbygging».

Regjeringen ønsker konkurranse for å fremme bedre løsninger. Økte krav til nettet i form av befolkningsvekst og økt kraftproduksjon fremmer også bedre løsninger. Statnett investerer milliarder i forskning og utvikling, og samarbeider med andre partnere for å stadig bli bedre. Konkurranse er slett ikke det eneste som fremmer utvikling.

Strømkundene må betale

Offentlig eierskap over utenlandskabler på norsk side er sentralt for å sikre rasjonell bygging og drift. Regjeringens forslag kan gi private selskaper kontroll over eksport og import av kraft til Norge og inntektene fra denne virksomheten. Prisen kan bli høyere nettleie og strømpriser for kundene og dårligere forsyningssikkerhet. Vi trenger ikke flere kokker.

Skrevet av:
Hans-Christian Gabrielsen, nestleder i LO
Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet

Kronikken sto på trykk i Dagbladet 23. april 2016.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.