EL og IT Forbundet støtter Operasjon Dagsverk

Publisert: 29.10.18
(Endret: 25.01.22)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet støtter årets Operasjon Dagsverk (OD) med tre dagsverk som disponeres av Frivillighetshuset i Oslo.

OD er Norges største solidaritetsaksjon arrangert av og for ungdom. Siden 1964 har aksjonen gitt skoleelever muligheten til å gi bort en dag av sin utdannelse i solidaritet med ungdom i andre land. Dette er en stolt og lang tradisjon som EL og IT Forbundet verdsetter.

OD-dagen arrangeres 1. november.

Støtter ungdom i Palestina

Årets aksjon støtter palestinsk ungdom sin innsats for en bedre framtid. Ungdom i Palestina betaler prisen for en konflikt de ikke var med på å starte, og er lei av å høre at det ikke finnes noen løsning.

Årets Operasjon Dagsverk vil bidra til:
  • Traumebehandling for ungdom som har sittet i militærfengsler, slik at de kan få hjelp støtte til å komme tilbake på skolen og i hverdagen.
  • Utdanning, kampanjer og politisk påvirkningsarbeid som støtter de unge palestinske kvinners kamp for et mer rettferdig og likestilt Palestina.
  • Opplæring i rettigheter, demokrati og ikke-voldelig konfliktløsning, samt kunnskap om hvordan denne informasjonen kan brukes for å skape endring.

Om Frivillighetshuset

Frivillighetshuset er en ideell organisasjon for organisasjoner som leier lokaler i Frivillighetshuset,
og har som oppgave å finne gode fellesløsninger for leietakerne i bygget. Operasjon Dagsverk er en av flere organisasjoner som holder til i Frivillighetshuset.

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.