Hvilke mål setter EL og ITs landsmøte?

8. – 11. mars avholder EL og IT Forbundet landsmøte. Da skal forbundet vedta sine mål for de neste fire årene. Basert på de innkommende forslagene, kan de politiske og organisatoriske prioriteringer oppsummeres slik: Flere medlemmer og bedre vilkår for tillitsvalgtarbeid Norge har ett av verdens beste arbeidsliv, men det forandrer seg om ikke det organiserte […]

Slik skal vi få flere over i fast jobb

Fra nyttår trådte de nye bestemmelsene om innleie i kraft. Endringene styrker retten til fast jobb, og strammer inn reglene for bruk av innleid arbeidskraft. EL og IT Forbundets mål er å øke antallet faste ansatte og antallet læreplasser, framfor for å dekke arbeidskraftsbehovet med innleie. Våre tillitsvalgte setter seg nå inn i de nye […]

Default Featured Image

Meirverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjonar

EL og IT Forbundet støtter LOs høringssvar til Skattedirektoratet.

Medlemsrabatt på tannhelseforsikring

EL og IT-medlemmer og deres familie får rabatt på denne forsikringen gjennom fordelsprogrammet LOfavør. Forsikringen dekker plutselige og uforutsette behandlingsbehov som måtte oppstå. For eksempel ordinære fyllinger, skifte av fyllinger, trekking av tenner, rotfylling, innsetting av broer, kroner eller implantater. For mer informasjon, vilkår og bestilling Velg mellom tre ulike typer, tilpasset behov, ønsker og […]