Hvilke mål setter EL og ITs landsmøte?

- innholdet kan være utdatert

8. – 11. mars avholder EL og IT Forbundet landsmøte. Da skal forbundet vedta sine mål for de neste fire årene. Basert på de innkommende forslagene, kan de politiske og organisatoriske prioriteringer oppsummeres slik:

Flere medlemmer og bedre vilkår for tillitsvalgtarbeidNorge har ett av verdens beste arbeidsliv, men det forandrer seg om ikke det organiserte arbeidslivet styrkes. For EL og IT Forbundet skal verving og bedre betingelser for tillitsvalgtarbeid være høyt prioritert de neste fire årene. Målet er gode lønns- og arbeidsvilkår for alle våre medlemmer, inkludert økt likestilling og bedre pensjonsordninger.

Elektrifisering og digitalisering skal gi arbeidsplasser i våre bransjerElektrifisering skal kutte klimagassutslipp og digitalisering skal styrke bedrifter og forbedre offentlige tjenester. Fornybarnæringene må vokse. EL og IT Forbundets medlemmer sitter på nøkkelkompetansen for at samfunnet skal lykkes med dette, både innen elektro og IKT. Vi skal jobbe for en politikk som setter fart på utviklingen, samtidig som det skaper arbeidsplasser i våre bransjer.

Rettferdig omstilling gjennom faste jobber og etter- og videreutdanningUansett om omstillingen skjer på grunn av hensynet til klima, eller bruk ny teknologi; den skal være trygg og den skal komme alle til gode. Derfor ønsker EL og IT Forbundet en politikk som bidrar til kompetanseutvikling, framfor bruk og kast av ansatte. Alle må få den etter- og videreutdanningen som trengs for at de skal stå i arbeid. Vi ønsker en politikk som styrker retten til fast jobb, bekjemper sosial dumping og forbyr innleie fra bemanningsselskaper.

Handlingsprogram og uttalelserDet er forbundsstyret som har innstilt på handlingsprogram og uttalelser til landsmøtet. Disse dokumentene konkretiserer prioriteringene som er formulert ovenfor. Hva som blir de endelig vedtakene fattes av landsmøtet.

Landsmøtets slagord er «Framtida bygges med EL og IT». Emneknaggen er #elogitLM

Les mer på: www.elogit.no/lm