Hvor finner jeg ting nå?

31.01.22
Med nye nettsider kommer også nye strukturer, noe som kanskje gjør navigasjonen litt uvant. Her har vi laget en grov oversikt over hvor du finner forskjellig innhold, med utgangspunkt i hovedmenyen.

 

Tariff og lønn

Her vil vi legge lenker til oppgjørene, tariffavtaler, hovedtaler og så videre. Disse er fortsatt under utvikling, og vil etter planen komme på plass i løpet av februar.

 • Menyvalg: Tariff og lønn
  • Oppgjør
  • Tariffavtaler
  • Hovedavtaler

Rettigheter og ressurser

Disse sidene er myntet på deg som er medlem, eller lurer på hva dine rettigheter og plikter er innenfor forskjellige temaområder. Strukturen er som følger:

 • Menyvalg: Rettigheter og ressurser
  • Akkord
  • Rettigheter
   • Gravid og trygg på jobben
   • Lønn
   • Arbeidstid
   • Arbeidsforhold
   • Rettigheter og plikter i ferieloven
   • Pensjon
  • HMS

Kurs og aktiviteter

Her vil du finne våre tidligere, pågående og kommende kurs, konferanser og aktiviteter. Du vil også finne informasjonssider om være faste kurs og arrangementer.

Strukturen er som følger

 • Menyvalg: Kurs og aktiviteter
  • Tidligere kurs og aktiviteter
  • Utdanningskonferansen
  • Likestillingskonferansen
  • Tillitsvalgtskonferansen
  • HMS Konferansen
  • IKT Konferansen
  • Oppfølgingskurs for forbundets veiledere
  • Toppskolleringskurs i regi av AOF
  • Etterutdanningskonferansen

Forbundet mener

Her vil du finne vår politikk, prioriteringer, uttalelser, høringer, handlingsprogram og mye mer. I seksjonen «forbundets politikk» har vi delt opp handlingsprogrammet vårt i temasider, der du vil finne våre mål, prioriteringer, høringssvar, uttalelser o.l. innenfor hvert av områdene. Du kan også lese hele handlingsprogrammet samlet, under handlingsprogram 2019 – 2023.

Strukturen er som følger

 • Menyvalg: Forbundet mener
  • Forbundets politikk
   • Internasjonal solidaritet og samarbeid
   • Digitalisering – organisering av fremtidens arbeidere
   • Medlems- og tillitsvalgtopplæring
   • Rekruttering
   • IKT-bransjen
   • Energibransjen
   • Installasjonsbransjen
   • Teleentrepenørbransjen
   • Arbeidsmiljø- og bedriftsdemokrati
   • Likestilling
   • Klima og miljø
   • Utdanning
   • Lønns- og arbeidsvilkår
   • Sosial dumping
   • Pensjon
  • Handlingsprogram 2019 – 2023
  • Uttalelser
   • Forbundsstyret
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • Eldre uttalelser før 2016
   • Landsstyret
   • Landsmøte
    • Landsmøte 2019
    • Landsmøte 2015
    • Eldre uttalelser
   • Andre uttalelser
  • Høringer
   • Likestilling
   • Arbeidsliv
   • Samferdsel
   • Økonomi
   • Utdanning
   • Kommunal
   • Klima/miljø
   • IKT/Digitalisering
   • Justis
   • Energi

Medlemskap og fordeler

Her finner du informasjon om våre medlemsfordeler, forskjellige medlemskap og så videre. Strukturen er som følger.

 • Menyvalg: Medlemskap og fordeler
  • Yrkesaktive
  • Læringer
  • Studenter
  • Elever
  • Andre medlemskap

Seksjon: Medlemsfordeler

 • Tariffavtaler (Lenke til tariff og lønn-sidene)
 • Forsikringer
 • Ansatte sentralt og lokalt som er klare til å hjelpe deg (Lenke til kontaktsidene)
 • Støtte til utdanning
  • Utdanningsfond SAMFO-overenskomsten
  • Minnefond William Andersen
  • Minnefond Bjarne Klafstad
  • Utdanningsfond Elektronikkforbundet
  • LO Stats utdanningsstipend
  • Utdanningsfond Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)
  • Utdanningsfond LO
 • Fradrag på skatten (Lenke til skatteetaten)
 • LOfavør (Lenke til LOfavør)

Tillitsvalgt og verneombud

Dette er sidene for våre tillitsvalgte, verneombud, distrikter, fagforeninger og klubber.

Her finner du ressurser, informasjon og lenker til bruk i utøvelsen av sine funksjoner.

 • Menyvalg: Tillitsvalgt og verneombud
 • Tillitsvalgt
  • Ressurser: LOK
  • Ressurser: Tillitsvalgte i Spekter-området
 • Verneombud
 • Distrikter, fagforeninger og klubber
  • Etter og videreutdanning
 • Retningslinjer mot seksuell trakassering
 • Kampanjer
 • Verving
 • Rapporter og analyser

Aktuelt

Her vil du finne alle våre aktuelle saker.

Om EL og IT

Her finner du informasjon om organisasjonen, våre vedtekter, historie og så videre.

Kontakt

Her finner du kontaktopplysninger og informasjon om distriktskontor, fagforeninger, klubber, forbundskontor, utvalg og presserom.

Disse er delt inn etter den gamle fylkesinndelingen

 • Menyvalg: Kontakt
  • Agder
  • Buskerud
  • Finnmark
  • Hedmark/Oppland
  • Møre og Romsdal
  • Nordland
  • Oslo/Akershus
  • Rogaland
  • Troms/Svalbard
  • Trøndelag
  • Vestfold/Telemark
  • Vestland
  • Østfold
  • Landsdekkende fagforeninger
  • Andre henvendelser
  • Forbundskontor
  • Presserom
   • Kronikker og debattinnlegg
   • Pressemeldinger
   • Grafisk profil
   • Uttalelser (Lenke til Utallelsene under «Forbundet mener»
  • Utvalg

Relevante artikler

Tidligere forbundsleder og tidligere distriktssekretær i Vestfold og Telemark ble hedret på kameratkvelden under landstariffkonferansen i Sandefjord onsdag kveld.
Avvikende åpningstider i mars og april 2022

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.