Default Featured Image

Forskrift for forsøk med tiltaket varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi

Forbundet har levert innspill til høringen og disse er ivaretatt i LOs høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet.

Default Featured Image

Lovforslag om fagbrev på jobben

På grunn av Kunnskapsdepartementets kort høringsfrist til et lovforslag har Landsorganisasjonen har sendt inn svar på vegne av forbundene.