Forskrift for forsøk med tiltaket varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi

- innholdet kan være utdatert

LO ser tilbudet Varig tilrettelagt arbeid (VTA) som en viktig del av den statlige arbeidsmarkedspolitikken og som et statlig organisert tilbud. Statlig organisering kan sikre likeverdige tilbud, for sårbare grupper, og forutsigbar finansiering , og det er et vel innarbeidet tilbud. Vi kan ikke nå se vektige grunner til at tilbudet overføres til kommunal organisering.

LO er likevel åpen for å vurdere resultater og evaluering av et forsøk med VTA i kommunal regi. Vi har dog flere innvendinger mot departementets opplegg for gjennomføring av et slikt forsøk:


Generelt vil vi tilføye at det er viktig, av hensyn til sammenlikning og evalueringen av forsøket, at opplegget for forsøket i størst mulig grad tar utgangspunkt i hvordan VTA fungerer i dag.