Lovforslag om fagbrev på jobben

Publisert: 30.10.17
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

På grunn av Kunnskapsdepartementets kort høringsfrist til et lovforslag har Landsorganisasjonen har sendt inn svar på vegne av forbundene.

LO ser at mange av de merknadene vi gav i første høring er imøtekommet og er glad for det. Samtidig er det og noen viktige elementer som LO finner å måtte bemerke. Dette gjelder særlig:

Krav til opplæringskontraktens lengde

Stillingsbrøk under 100% forlenger kontakten tilsvarende, slik at samlet praksis og veiledet opplæring er minst tilsvarende læretiden for faget, med fradrag for eventuell realkompetanse som kan godskrives. Det betyr at 80% stilling kan regnes som heltid tellende for å innfri praksiskravet – men LO vil ikke at det skal forkorte opplæringskontrakten.

Krav til fellesfag og grunnkompetanse

LO mener departementet tar for lett på behov for god generell grunnkompetanse når man ikke sikrer krav til at kandidater har en forventet inngangskompetanse eller tilsvarende krav til opplæring under ordningen.

LO har ikke stilt krav om eksamen i fellesfag etter lærerplanene i videregående opplæring, men at kandidatene har behov for tilsvarende kompetansenivå i fellesfag for at de skal lykkes på linje med de praksiskandidatene som departementet omtaler i sin argumentasjon. Grunnlaget for fritak av fellesfag i praksiskandidatordningen er at voksne med mange år i arbeidslivet antas å ha tilegnet seg tilsvarende kompetansenivå gjennom arbeid og annen ikke-formell og uformell læring uten at dette testes i spesiell eksamen.

Det betyr ikke at voksne ikke har behov for kompetanse i fellesfag for å bestå fagprøve eller klare seg i arbeidslivet for øvrig.

LO mener derfor at departementets høringsforslag er for svakt på dette punktet.

Det er stor forskjell på en praksiskandidat som kanskje har 7-10 års arbeidserfaring med norsk språk, og det å ha ett års relevant arbeidserfaring som grunnlag for å starte som arbeidsplasskandidat, kanskje med et annet morsmål og kort tid i landet.

Departementet argumenterer videre med at arbeidsplasskandidatene ikke må bruke tid på fellesfag og at det derved frigjøres tid til lærefaget. Dette gir grunnlag for avkortning i tid. Samtidig antar man bare at en tilstrekkelig grunnkompetanse opparbeides under opplæringen og den veiledede praksisen.

Når begge kandidattyper skal gå opp til samme eksamener (§ 3-55 og §3-52) må den av ordningene som skal være en opplæringsordning sikre at kandidatene gis bedre grunnlag for å lykkes.

Tilgang til karriereveiledning

Voksne som trenger det må kunne få veiledning ved de offentlige karriereveiledningssentrene.

Hvilke fag skal ordningen gjelde for?

LO mener de faglige rådene skal uttale seg om ordningen. Det gjelder særlig lærefagene med autorisasjon og særlig lovkrav/sertifiseringer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.