januar 1, 2016

Forbundet har avgitt høringssvar til forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene etter folketrygdloven kap. 8, 9 og 14

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.