120 streikemarkeringer

Publisert: 27.01.15

– innholdet kan være utdatert

 – Oppslutningen er overveldende. Det er tydelig at kampen for å bevare arbeidsmiljøloven engasjerer ansatte i alle næringer og virksomheter, over hele landet, konstaterer LO-leder Gerd Kristiansen, Unio-leder Anders Folkestad og YS-leder Jorunn Berland. 

Holder appeller

Kristiansen, Folkestad og Berland vil være til stede i Oslo, hvor de skal holde appeller på markeringen utenfor Stortinget mellom klokken 14.00 og 16.00. Deretter er de politiske partiene invitert til å gi sine kommentarer.

Noen konsekvenser av streiken

Som følge av streiken er følgende klart:

  • Alle tog stå stille mellom klokken 15 og 16.
  • Også flytoget står stille i samme periode.
  • I Oslo står alle t-baner og busser mellom klokken 15.00 og 15.30.
  • Det blir ingen, eller begrenset, ekspedisjonsvirksomhet ved en rekke tollsteder. Ved Svinesund og Ørje må trafikantene regne med at det kan oppstå kø.
  • Internasjonale ferger får ikke ekspedert gods og blir derfor forsinket.
  • Det blir ingen flyavganger fra Gardemoen mellom kl 14 og 16. Alle fly får lande, og beredskapen opprettholdes.
 
Fagforeningene har samarbeidet om å sikre:
  • Forsvarlig bemanning i sykehjem med tanke på å sikre liv og helse.
  • I barnehager for å gjøre barnepass mulig.
  • Politi, brann- og beredskapstjenestene bemannes.

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.