Viktig seier i lagmannsretten – Geir får tilbake jobben

Publisert: 11.10.19
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT-medlem og energimontør Geir Birger Bylterud får tilbake jobben i Nettpartner etter at oppsigelsen ble kjent ugyldig av lagmannsretten.

Borgarting lagmannsrett har enstemmig kommet fram til at oppsigelsen av Geir er ugyldig. I tillegg får han oppreisningserstatning, og arbeidsgiver må betale saksomkostningene.

Noen av Geirs støttespillere (fra venstre): Imran Haider, Jarle Eide, Stig Vestli, Geir Birger Bylterud og Morten Svendsen. Foto: Knut Viggen/Nettverk 

Full seier!

– Jeg ringte Geir da jeg fikk nyheten tirsdag. Du kan si at den ble ganske godt mottatt av ham som akkurat da satt ute på post i forbindelse med elgjakta, sier klubbleder og ansattrepresentant i Nettpartner AS, Per Olav Stokke til Nettverk.

Også forbundssekretær i EL og IT Forbundet, Jarle Eide, er fornøyd med dommen i lagmannsretten.

– Arbeidsgiver hadde ikke oppfylt tilretteleggingsplikten etter arbeidsmiljøloven. Dommen er en viktig seier. Den er enstemmig, og slår fast at arbeidsgiver ikke hadde saklig grunn til oppsigelse. Det viktige i dommen er at den viser at tilretteleggingsplikten går svært langt, også i annen jobb som den ansatte er kvalifisert for, sier Eide.

– Nå er vi glad for at saken er ferdig. Vi vil takke Geir som har stått i denne tøffe saken og aldri gitt opp, sier Eide.

Sakens kjerne var at Geir ikke kun fortsette i stillingen som montørleder på grunn av manglende IT-kunnskaper, noe han selv var enig i. Geir vil tilbake til sin gamle jobb som energimontør, men bedriften tydde til oppsigelse. Dermed ble det uenighet, og EL og IT Forbundet ble etter hvert koblet inn.

Geir startet som energimontørlærling i selskapet da han var 17 år gammel. Han er i dag 51 år, og hadde 33 års ansiennitet på tidspunktet for oppsigelsen. En oppsigelse begrunnet i hans egne forhold vil ramme ham hardt, også fordi han har vært ansatt hos samme arbeidsgiver hele tiden.

Arbeidsgiver har tilretteleggingsplikt

I dommens konklusjon står blant annet følgende: «…hvor omfattende tilrettelegging som var nødvendig, var noe arbeidsgiver skulle drøftet med Geir Birger Bylterud og eventuelt med hans behandlende lege eller annen helsefaglig ekspertise. Arbeidsgiver synes å ha manglet vilje til å foreta tilrettelegging, og under enhver omstendighet er det klart at den vurderingen som ble foretatt bygget på dels feil og under enhver omstendighet ufullstendig og udokumentert grunnlag».

Skryt til de tillitsvalgte og LO-advokatene

– Vi vil berømme også de lokale tillitsvalgte i Nettpartners avdeling på Vinterbro, både Sindre Gartland og Stig Vestli, for den jobben de har gjort. Vi vil også gi skryt til leder i EL og IT Distrikt Oslo og Akershus, Morten Svendsen, som sørget for at saken kom inn i et formelt spor tidlig og at informasjon ble sendt raskt videre til forbundskontoret. Og vi er ikke minst fornøyd med jobben LO-advokatene med Imran Haider har gjort i denne saken, sier Jarle Eide og Per Olav Stokke.

Juridisk hjelp er en av medlemsfordelene i EL og IT Forbundet

Får du problemer i ditt arbeidsforhold, kan det bli aktuelt å gå til domstolen. Gjennom medlemskap i EL og IT Forbundet kan du få gratis tilgang til landets beste jurister på arbeidsrettslige spørsmål (forutsetter at saken godkjennes av forbundet).

Jarle Eide, Per Olav Stokke og Imran Haider. Foto: Knut Viggen/Nettverk

Dommen ble avsagt denne uken med fire ukers ankefrist.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.