Vi har råd til framtida

Publisert: 06.08.18

– innholdet kan være utdatert

Vi spør ikke om vi har råd til framtida. Det har vi. Spørsmålet er hvordan politiske veivalg skaper nye, bærekraftige arbeidsplasser, rettferdig omfordeling og et samfunn som ivaretar alle  – uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn og hvor i landet en bor.

Derfor har årets kommunalkonferanse, 7.  og 8. november, temaer som klasse, ulikhet og digitalisering.

Fagbevegelsen må møte utfordringene

Digitale løsninger og ny teknologi endrer stadig måten vi arbeider på. Fagbevegelsen må være rustet til å møte disse endringene. Å sikre ansattes personvern, ytringsfrihet, innflytelse og kompetanse er viktigere enn noensinne. Vi må jobbe for å inkludere dem som faller utenfor i den digitale hverdagen. Digitalt utenforskap henger ofte sammen med utenforskap på andre områder.

Det er LO Kommune som er vertskap og invitasjonen går til tillitsvalgte, medlemmer og ansatte i forbundene. LO Kommune består av EL og IT Forbundet, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Skolenes landsforbund og Musikernes fellesorganisasjon.

For program og påmelding.

Relevante artikler

Følg livesendingen fra EL og IT Forbundets spennende IKT-konferanse med lønn, likestilling og digitalisering på agendaen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.