Til kamp for kvinners rettigheter

Publisert: 05.03.19

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet gratulerer alle våre kvinnelige medlemmer med dagen. Likestilling kommer ikke av seg selv, og igjen må kvinner kjempe mot politiske avgjørelser, for likelønn og mot seksuell trakassering, vold og overgrep.

Den borgerlige regjeringen angriper kvinners rettigheter og den må skiftes ut ved neste Stortingsvalg. EL og IT Forbundet skal gjennom informasjonsarbeid og mobilisering bidra til dette.

Likelønn – fra ord til handling

Lønnsforskjeller mellom kjønnene har flere årsaker, derfor er tiltak fra både partene og politikere nødvendig for å få endring. En av utfordringene med arbeid for likelønn i privat sektor, er mangel på åpenhet om lønn. Ofte får tillitsvalgte kun innsyn i egne medlemmers lønn. Lønnsstatistikk etter kjønn og stillingsgrupper må bli tilgjengelig for tillitsvalgte.

Flere kvinner enn menn er lavlønte. Lavlønnstillegg må bli mer treffsikre.
EL og IT Forbundet støtter at myndighetene setter av ekstra midler til likelønnspott i offentlig sektor, men fordelingen må skje i forhandlinger mellom arbeidslivets parter.

Vi krever nasjonale tiltak for å motvirke det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

EL og IT Forbundet har over år arbeidet for å endre det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Kvinnelige medlemmer i mannsdominerte yrker er med i nettverk i Oslo, Bergen, Bodø og Rogaland. I Trøndelag opererer «Kvinner i teknikk og håndverk» – en organisasjon drevet på dugnad. Deres tre viktigste oppsummeringer er:

  • at det legges til rette for nettverk blant jenter som har tatt utradisjonelt yrkesvalg slik at de forblir i utdanningen og yrket lengre.
  • at slike aktiviteter ikke kun kan baseres på frivillighet og dugnad – å reise rundt på skolebesøk, utdanningsmesser, rådgiversamlinger og møter med samarbeidspartnere foregår ofte på dagtid og er vanskelig å kombinere med 100 prosent stilling.
  • at jenter som har tatt utradisjonelle yrkesvalg og kan være rollemodeller, må kunne besøke ungdomsskoler og snakke med jenter i niende og tidlig i tiende klasse.
  • at det etableres et Nasjonalt senter for utradisjonell utdanning for å bedre kjønnsbalansen i fag- og yrkesopplæring.

Delta i markeringer 8. mars

EL og IT Forbundet oppfordrer til å delta i markeringer på kvinnedagen – vi sier:

  • Prisen på barnehageplasser og skolefritidsordninger må ned og på sikt bli gratis!
  • Brakke-, garderobe- og toalettforhold på arbeidsplassen er en del av likestillingsarbeidet.
  • Fagbevegelsens organisasjonsledd må ha fokus på å verve flere kvinner som medlemmer og få flere kvinner inn i tillitsverv og styrende organer lokalt og sentralt.

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars står vi solidarisk skulder ved skulder med kvinner i land hvor kampen for kvinners rettigheter føres med større omkostninger og fare for eget liv og helse. Deres kamp er vår kamp!

EL og IT Forbundet åpner sitt 5. ordinære landsmøte i dag og tidsplanen er lagt opp slik at delegatene rekker å delta i markeringen i Oslo.

Nettverk: – Kampen for sjølbestemt abort er en historisk kvinnekamp, sier Monica Derbakk, leder av utviklingsavdelingen i EL og IT Forbundet.

Relevante artikler

– Jeg synes dette er utrolig stort, og flott, forteller hun fornøyd etter helgens finale.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.