Nå må arbeidsgivere ta ansvar

08.03.22
En av tre svarte at de har blitt utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen. Et stort samfunnsproblem sier EL og IT Forbundet.

– I forbundets 2020-medlemsundersøkelse svarte 1 av 3 kvinner under 30 år at de hadde blitt utsatt for seksuell trakassering i sin jobbsituasjon. Dessverre er det ingen grunn til å tro at tallene har blitt bedre siden da. Derfor er det positivt at regjeringen nå tar ansvar, ved å løfte problemet opp på øverste nivå, sier Monica Derbakk, leder av EL og IT Forbundets utviklingsavdeling.

I første halvdel av 2024 vil kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen legge fram en stortingsmelding som vil legge føringene for arbeidet mot seksuell trakassering. Fokuset vil være på å kartlegge omfanget blant annet i arbeidslivet, foreslå forebyggende tiltak og foreslå annen innsats mot seksuell trakassering.

–  Vi håper stortingsmeldingen vil bli et godt bidrag i kampen mot seksuell trakassering, forteller Derbakk. Samtidig påpeker hun at arbeidsgivere også må ta sitt ansvar på alvor, for mange har fortsatt ikke satt inn tiltak til tross for at de er plikt til det etter arbeidsmiljøloven og likestilling -og diskrimineringslovverket

– Arbeidsgivere har en plikt til å forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen, og skal håndtere det dersom det likevel skjer. De skal innføre regler for hva som er akseptabel oppførsel og adferd på arbeidsplassen, og må også ha en plan for forebyggende tiltak. Dette er essensielt om vi skal få bort det som er et stort samfunnsproblem, forklarer hun.

Du kan lese om hvordan forbundet selv jobber mot trakassering her: EL og IT Forbundets retningslinjer mot seksuell trakassering

Relevante artikler

– Jeg synes dette er utrolig stort, og flott, forteller hun fornøyd etter helgens finale.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.