EL og IT Forbundet krever egne garderober og toaletter for kvinner på byggeplasser

Publisert: 05.03.20

Kvinner som må gjennom guttegarderoben for å komme til spiserommet. Kvinner som tilbys en plastbøtte som do eller må skifte bak et forheng innerst i brakka.

Dette er bare noen av historiene vi har blitt fortalt.

Alle som jobber på anlegg, både kvinner og menn, har krav på skikkelige brakkeforhold. Heldigvis tilbyr flere og flere bedrifter separate garderober og toaletter for kvinner. Likevel er det altfor mange som synder fortsatt. Derfor setter EL og IT Forbundet kvinners rett til gode brakkeforhold på dagsorden. Vi har blant annet lagd en ny løpeseddel

Søndag er det 8. mars – Slutt opp om kvinnedagen!

Søndag 8. mars 2020 er den internasjonale kvinnedagen. I den anledning oppfordrer vi alle EL og IT-medlemmer til å slå et slag for likestillingsarbeid landet over.

– Norge har kommet langt i likestillingen, men det er likevel et godt stykke igjen på mange områder. Brakkeforhold er bare et av mange eksempel. Det gjelder også blant annet penger og makt, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Likestilling inn i tariffoppgjøret

EL og IT Forbundets landsstyret har vedtatt følgende i sin tariffpolitiske uttalelse: Partene i arbeidslivet har fortsatt mye ugjort for å sikre reell likestilling i arbeidslivet, og for de som er på vei inn i det. Alle – uavhengig av kjønn, skal fritt kunne velge utdanning og yrke. Vårt krav er et likestilt arbeidsliv der alle arbeidstakere respekteres.

Brakkeforhold, garderober, spise- og skifteforhold ute på våre arbeidsplasser er i mange tilfeller utilfredsstillende. EL og IT Forbundet vil kreve at våre arbeidsplasser legger til rette for gode brakkeforhold med separate sanitærrom og egne innganger for begge kjønn.

Kartlegging av brakkeforhold

Vi har gjennomført en kartlegging blant våre medlemmer på bygg- og anleggsplasser. Undersøkelsen dokumenterer at mange ikke får det de har krav på. Det gjelder både kvinner og menn.  Resultatene av undersøkelsen blir publiserte på våre nettsider den 8. mars.

Leder av utviklingsavdelingen i EL og IT Forbundet, Monica Derbakk, på brakkeinspeksjon i Bergen.

Det er mange milepæler i den norske kvinnehistorien. Her er noen:

1882: Kvinner får rett til å ta artium
1913: Kvinner får stemmerett ved Stortingsvalg
1974: Gutter og jenter stiller likt i odelsrekkefølgen
1978: Lov om selvbestemt abort
1979: Likestillingsloven trer i kraft
1981: Norges første kvinnelige statsminister
1988: Det skal være minst 40 prosent av hvert kjønn i offentlige utvalg
1990: Grunnloven endres slik at kvinner gis lik arverett til Norges trone
2006: Lov om 40 prosent  av hvert kjønn i bedriftsstyrer
2007: Kvinneflertall for første gang i regjeringen

Kilde: Likestillings- og diskrimineringsombudet

Relevante artikler

– Jeg synes dette er utrolig stort, og flott, forteller hun fornøyd etter helgens finale.
En av tre svarte at de har blitt utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen. Et stort samfunnsproblem sier EL og IT Forbundet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.