Telenor satser på kvinnene

- innholdet kan være utdatert

Den nye minstestandarden vil bety mest i Asia, siden europeisk praksis allerede er på linje eller bedre enn den nye ordningen.

Tilrettelegge for kvinnerTiltaket er et viktig skritt i arbeidet med å legge arbeidsvilkårene bedre til rette for ansatte i telekommunikasjonssektoren på global basis. I Telenors asiatiske markeder er det kun i Bangladesh at det lokale lovverket sikrer mer enn seks måneders betalt permisjon. I de øvrige asiatiske landene fører korte permisjonsperioden til at mange kvinner forlater yrkeslivet når de får barn og dermed mister muligheten til egen karriereutvikling og fremtidige lederstillinger.

– Dermed mister vi verdifull kompetanse og mye ressurser går til rekruttering og opplæring av nye ansatte, forklarer konsernsjef Sigve Brekke.

Bedre konkurranseevnenBrekke legger til at tiltaket kan tiltrekke talentene og dermed forbedre Telenors konkurranseevne og skape innovasjon og bedre resultater.

Av Telenors 33 000 ansatte globalt er 36 prosent kvinner.