Svekker arbeidet for likestilling

Publisert: 21.10.15

– innholdet kan være utdatert

Det varslede forslaget til ny likestillings- og diskrimineringslov er nå sendt ut på høring. LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik er skuffet over hva politikerne kommer med.

– I høringsnotatet skriver regjeringen at de vil styrke likestillingen, men dette forslaget føre til det motsatte. Nok en gang settes likestillingen i revers.

Det er særlig tre momenter i forslaget LO reagerer kraftig mot. For det første er LO imot at man skal ta ut av formålsparagrafen at loven særlig skal ta sikte på å fremme kvinnens stilling.

I tillegg skaper regjeringen usikkerhet om loven skal gjelde også i familielivet, slik dagens likestillingslov gjør. Selv om dette ikke håndheves i dag, har det en stor normativ kraft. En innskrenkning av likestillingsvernets virkeområde vil være en klar svekkelse sammenlignet med dagens lovverk, mener LO.

Les mer på lo.no.

 

Relevante artikler

– Jeg synes dette er utrolig stort, og flott, forteller hun fornøyd etter helgens finale.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.