Styrke kvinners posisjon i forbundet

- innholdet kan være utdatert

Forbundets likestillingsutvalg har drøftet strategier for å nå målene. Ett av forslagene er å opprette en kvinnekontakt/likestillingsperson i hvert distrikt.

– Det må arbeides konkret når det gjelder likestilling og kvinners posisjoner i forbundet. Derfor må vi tenkte utradisjonelt, og en person med likestilling som dedikert oppgave kan være én løsning. Likestilling gjelder hele organisasjonen og derfor er det viktig at også våre distrikter, fagforeninger og klubber tar hensyn til landsmøtets vedtak i forbindelse med styrevalg og når det skal sendes representanter til møter, konferanser og landsstyret, påpeker Monica Derbakk, leder av Utviklingsavdelingen, som har ansvar for forbundets likestilling- og kvinnepolitikk.

Forbundet skal gjennomføre en undersøkelse for å få en oversikt over kvinners representasjon i ytre organisasjon. Siste undersøkelse ble gjort i 2012.

Ett annet tema likestillingsutvalget ser på er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og tiltak som på sikt kan endre dette.

– Vi arbeider også mot LO-kongressen og ser på handlingsprogrammets kapittel om likestilling, sier Derbakk, som samtidig informerer om at årets kvinnekonferanse arrangeres 3. og 4. oktober.

Bildet: Tilstede på dette møte var Monica Derbakk /leder, Therese Anita Holmen, Kristine Wendt, Esben Smistad og Nina Fjellheim-Sandem.