Stortingshøring om gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Publisert: 26.11.18
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid bør forbeholdes bedrifter med landsomfattende tariffavtale, mener EL og IT Forbundet.

Følgende forslag er til behandling i Stortinget:

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i arbeidsmiljøloven som sikrer at adgang til gjennomsnittsberegning av arbeidstid innenfor allmenngjorte områder forbeholdes virksomheter som er bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.

EL og IT Forbundet argumenterte for forslaget under høringen på mandag. 

Forslaget styrker det organiserte arbeidslivet, tariffavtalenes betydning og bidrar til en mer rettferdig konkurranse mellom bedrifter.

Se opptaket fra høringen

Les EL og IT Forbundets høringsnotat

Forslaget er fremmet av AP og kan leses i sin helhet her

Relevante artikler

Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.