Stortinget fulgte opp forslag om varslervern

Publisert: 07.06.17

– innholdet kan være utdatert

Regjeringen la i vår fram et forslag om å styrke varslervernet for innleide arbeidere og å stramme inn på arbeidsgivernes plikter. Innstrammingen omfattet ikke utsendte arbeidstakere som har korte oppdrag i Norge (utstasjonerte personer fra tredjeland).

Denne gruppen arbeidstakere er unntatt varslerreglene, og en rekke andre bestemmelser i arbeidsmiljøloven i et begrenset tidsrom. Begrenset tidsrom er ikke nærmere definert. Foruten varsling gjelder det blant annet HMS, stillingsvern og drøftingsretten. Unntakene gjelder typisk indere som jobber som IT-konsulenter i 4-6 måneder, for Telenor, Posten, DnB og Evry. Markedet for disse tjenestene i Norge er på omtrent 30 milliarder kroner i dag, og vokser med 10-15 prosent årlig (NRK).

EL og IT Forbundet, Tekna og NITO påpekte ovenfor Stortinget at det er alvorlig å unnta en voksende andel av arbeidsstyrken i Norge fra store deler av arbeidsmiljøloven. Norsk lov bør gjelde i Norge. Vi krevde også en avklaring av hva et begrenset tidsrom betyr.

Tekna har foreslått at perioden begrenses oppad til én måned. EL og IT Forbundet har ment at norsk arbeidsmiljølov i sin helhet bør gjelde fra første dag for utsendte i Norge.

Fikk gehør

Stortinget vedtok at regjeringen må komme tilbake med et forslag som sikrer at også såkalte utsendte arbeidstakere blir omfatta av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven. Stortinget ba også regjeringen vurdere om det bør settes en klar grense for hvor lenge et arbeidsforhold skal kunne vare før utsendte arbeidstakere blir omfattet av alle regler i arbeidsmiljøloven, og må komme tilbake til Stortinget med eventuelle forslag til lovendringer.

Vedtaket ble støttet av alle partier, med unntak av Høyre og Fremskrittspartiet. Forbundsleder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen er glad for at det nå jobbes videre med problematikken.

– Nå er ballen satt i spill. Spesielt er det viktig at denne gruppen kan få en mulighet for varsling, sier han til LO-Aktuelt.

Relevante artikler

– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.