Søknadsfrister for støtte til kurs og utdanning

Publisert: 09.04.19

– innholdet kan være utdatert

Én av fordelene som medlem av EL og IT Forbundet er muligheten til å få stipend fra ulike utdanningsfond.

For enkelte kan etter- og videreutdanning være helt nødvendig for å stå i arbeid, mens det for andre kan handle om nye karrieremuligheter eller å stå sterkere i lønnsforhandlinger. Mange tar det rett og slett fordi de har lyst til å lære mer. Uavhengig av motivasjonen bak, så oppfordrer vi våre medlemmer til å benytte seg av våre tilbud.

LOs utdanningsfond

Rettigheten i dette fondet omfatter en stor gruppe av våre medlemmer. Søknadsfristen for skoleåret 2019/2020 er 15. mai – og den fristen er absolutt.

Noen kriterier

Sammenhengende medlemskap de tre siste årene ved søknadstidspunktet

Ett års sammenhengende medlemskap om du skal søke om støtte til allmennfaglig utdanning som fører til studiekompetanse eller praksiskandidatkurs etter § 3,5 i Opplæringsloven.

Les mer om kriterier og retningslinjer

Satser for skoleåret 2019/2020

  • Helårsstudie på hel- og deltid inntil 13 500 kroner per skoleår (frist 15. mai 2019 er absolutt).
  • Praksiskandidat § 3,5 inntil 10 500 kroner.
  • Kortere kurs inntil 4 000 kroner per skoleår.
  • AOFs lese- og skriveopplæringskurs med datatekniske hjelpemidler per studieår inntil 10 500 kroner.

Søknadsskjema

LO Stats utdanningsstipend

LO Stat har utdanningsstipend, med søknadsfrister 1. september og 15. januar 2019 for skoleåret 2018/2019.

Kriterier, stipendstørrelser og søknadsskjema – gå hit.

Andre stipendordninger i forbundet

Landsoverenskomsten for elektrofagene tilbyr støtte for inntil to kursuker i året. EL og IT-medlemmer med denne avtalen kan søke om støtte. Les mer om dette fondet.

Minnefond Bjarne Klafstad – søknadsfrist 15. april og 15. oktober.

Minnefond William Andersen – søknadsfrist 15. april og 15. oktober.

Hvem har rett til utdanningspermisjon?

De fleste arbeidstakere har i utgangspunktet rett til utdanningspermisjon (uten lønn), men noen vilkår må være oppfylt:

  • Du må ha hatt arbeid som hovedbeskjeftigelse i minst tre år.
  • Du må ha vært ansatt hos arbeidsgiveren du søker permisjon fra de siste to årene (lovfestet fravær regnes imidlertid ikke til fradrag i denne beregningen).
  • Du må delta i organiserte utdanningstilbud.
  • Etter- og videreutdanningen må være arbeidsmarkedsrelevant. Det er tilstrekkelig at utdanningen har relevans i forhold til yrkeslivet generelt. Det er ikke et krav at utdanningen har relevans eller er nødvendig for den stillingen som det søkes permisjon fra. Kravet til yrkesrelevans gjelder ikke utdanning på grunnskole- eller videregående opplæringsnivå.
  • Utdanningspermisjon må varsles skriftlig til arbeidsgiver. Dersom arbeidsgiver mener vilkårene for utdanningspermisjon ikke er oppfylt, skal arbeidsgiver snarest mulig, og senest innen seks måneder, gi arbeidstakeren skriftlig beskjed. Arbeidsgiver kan si nei til permisjon om det er til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personalmessige forhold. 

Les om rettigheter og betingelser for fri og permisjoner på Arbeidstilsynets nettside

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.