Utdanningsfond LOK

EL og IT Forbundets medlemmer som går på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) har et eget utdanningsfond, ELBUS.

Kursene og utdanningen det søkes støtte for må gjennomføres av lærekrefter med pedagogisk kompetanse for å sikre en profesjonell gjennomføring og dokumentasjon av kursene. Det gis støtte til yrkesfagslærerutdanning.

Det gis støtte for inntil 2 kursuker per kalenderår (10 arbeidsdager). Stønadssummen per uke er 10 875. Stipendet utbetales som lønn og det blir derfor trukket skatt. Feriepenger kommer i tillegg og utbetales året etter at stipendet er utbetalt.
 

Statutter/veiledning for støtte til livsopphold

Søknadsskjema

Dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste

Søknad sendes:

EL og IT Forbundet, 
firmapost@elogit.no

Del: