Utdanningsfond LOK

EL og IT Forbundets medlemmer som går på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK), har et eget utdanningsfond. Kursene og utdanningen det søkes støtte for må gjennomføres av lærekrefter med pedagogisk kompetanse for å sikre en profesjonell gjennomføring og dokumentasjon av kursene.

Informasjon om økonomisk støtte til medlemmer som vil gå på kurs

EL og IT Forbundet har mange ulike tariffavtaler. Av den grunn vil også tilbudene til medlemmene kunne variere. Denne ordningen er et tilbud til de medlemmene som har "Landsoverenskomsten for elektrofagene" som tariffavtale.
 
Det gis støtte for inntil 2 kursuker per kalenderår (10 arbeidsdager). Stønadssummen per uke er 10 875. Stipendet utbetales som lønn og det blir derfor trukket skatt. Feriepenger komme i tillegg og utbetales året etter at stipendet er utbetalt.
 

Statutter/veiledning for støtte til livsopphold

Søknadsskjema

Dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste

Søknad sendes:

EL og IT Forbundet, 
firmapost@elogit.no

Del: