Utdanningsfond LOK

EL og IT Forbundets medlemmer som går på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) har et eget utdanningsfond, ELBUS.

Kursene og utdanningen det søkes støtte for må gjennomføres av lærekrefter med pedagogisk kompetanse for å sikre en profesjonell gjennomføring og dokumentasjon av kursene. 

Stønadssummen per dag er 2 235 kroner. Det gis støtte for inntil ti arbeidsdager per kalenderår, totalt 22 350 kroner. 

Stipendet utbetales som lønn og det blir derfor trukket skatt. Feriepenger kommer i tillegg og utbetales året etter at stipendet er utbetalt.

Søknad sendes via Min side