– Smålig og uforutsigbar regjering

- innholdet kan være utdatert

– Det er spesielt Statkraft som må gi mest til regjeringens budsjettforlik. Og det ti måneder etter at Høyres Nikolai Astrup lovet en mer forutsigbar utbyttepolitikk. Så lenge holdt den lovnaden! Statkraft-utbyttet og flere andre spesielle nattlige «enigheter» i budsjettforliket er gjort for å holde hva regjeringen har lovet av skattekutt til glede for de rike, sa LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen da han innledet om sysselsetting.

Gabrielsen påpekte at å ta utbytte fra Statkraft setter flere fornybarprosjekter på vent – og det gjøres det også med de mange arbeidsplasser som skapes ved utbygging av fornybar energi som vindkraft.

Nestlederen var tydelig irritert på NHO og Høyre, som er de to organisasjonene som fortsatt motsetter seg endringer og forbedringer av permitteringsregelverket.

– Regjeringen har brukt 1,5 år på å kunne gjøre endringer. Den sitter på gjerdet i en situasjon med økende ledighet og med begrunnelser om at bedre regler hindrer omstilling! Det dagens permitteringsregler hindrer er tvert om bedriftenes mulighet for å beholde kompetansen, sa Gabrielsen og kom med eksempler om at flere bedrifter i oljebransjen har fått kontrakter som først trer i kraft utpå nyåret.

– Da gjelder det for bedriftene å ha sine folk på hånden når den trenger kompetent arbeidskraft. Tror noen at ledige går ned 40 prosent i inntekt uten å forsøke finne seg annet arbeid?

Nestleder Gabrielsen mener oljenedgangen setter flere ting i spill.– Jeg ser ingen forbedring før etter 2016. Men, Norge har flere fortrinn. Vi har vannkraft, vi har gode teknologiske miljøer, vi har konkurransekraft. Kanskje vi må sette krafta vår inn i en reindustrialisering, spurte Gabrielsen, som understreket at LOs arbeid er organisering, flere tariffavtaler og å utvikle organisasjonen for å møte utfordringene – være der ballen kommer.