Samarbeider om kabler i Nordsjøen

Publisert: 02.02.10

– innholdet kan være utdatert

Norge blir med dette en del av nettsamarbeidet med Tyskland, Frankrike, Belgia, Luxemburg, Nederland, Sverige, Danmark, Irland og Storbritannia. Målsettingen er å koordinere utviklingen av et kraftnett til havs i Nordsjøen og tilhørende nødvendige installasjoner på land.

Les mer i en pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

Relevante artikler

Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.