Samarbeider om kabler i Nordsjøen

- innholdet kan være utdatert

Norge blir med dette en del av nettsamarbeidet med Tyskland, Frankrike, Belgia, Luxemburg, Nederland, Sverige, Danmark, Irland og Storbritannia. Målsettingen er å koordinere utviklingen av et kraftnett til havs i Nordsjøen og tilhørende nødvendige installasjoner på land.Les mer i en pressemelding fra Olje- og energidepartementet.