Opplæringsvideo: Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

Har du behov for supplement til FSE-opplæringen? Her kan du se fem filmer som hjelper deg litt på vei.

FSE står for «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg». Den pålegger alle som jobber på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring. Dette inkluderer også førstehjelpskurs.

Bedriften skal tilby årlig FSE-opplæring

Det er daglig leder i bedriften som er ansvarlig for at dette blir overholdt. FSE også dokumentert internkontroll i bedriften. Ta kontakt med din tillitsvalgt dersom du mener at kravet opplæring ikke er overholdt.

Om filmene

Filmene er lagd av Nelfo, og kun ment som et supplement til pålegge om årlig sikkerhetsopplæring.

Hver film begynner med en case der det skjer en hendelse som man kan diskutere under FSE-opplæringen. I etterkant kommer et forslag til svar. Alle casene vil komme i rekkefølge og filmene stopper der det er naturlig. Du kommer videre ved å trykke på “knappen” i filmene.

Start video

Relevante artikler

Saken gjaldt permitteringer som i 2021 ble gjennomført i en elektrikerbedrift og som var oppe i Arbeidsretten
For noen er påsken både en religiøs, familiemessig og politisk høytid. Det siste mest fordi LO ble stiftet påskeaften for 123 år siden, av arbeidere som gikk sammen for å bygge et bedre samfunn.
Kan norsk praksis med inngrep i streik begrunnet med tungtveiende økonomiske hensyn opprettholdes? Det svarer LO-advokatene på.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.