HMS

HMS står for helse, miljø og sikkerhet, og skal sikre et forsvarlig og sikkert arbeidsmiljø. Her har vi samlet relevante resurser om HMS.

Du har krav på et trygt arbeidsmiljø

Arbeidsgiver skal jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Samtidig plikter arbeidstakere å følge de sikkerhetsreglene som gjelder.

Strømskader

Strømulykker kan gi umiddelbare skader som brannsår og hjertestans. Oppfølging av helsevesenet er derfor viktig.