HMS

HMS står for helse, miljø og sikkerhet, og skal sikre et forsvarlig og sikkert arbeidsmiljø. Her har vi samlet relevante resurser om HMS.
Arbeidsgiver skal jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Samtidig plikter arbeidstakere å følge de sikkerhetsreglene som gjelder.
Strømulykker kan gi umiddelbare skader som brannsår og hjertestans. Oppfølging av helsevesenet er derfor viktig.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.