Ny kraftkrevende industri til Norge?

- innholdet kan være utdatert

7. september var strategien tema på forbundsstyrets møte. Formålet var å forberede EL og IT Forbundets innspill til regjeringens strategi, som skal utarbeides i løpet av høsten.

Kjetil Thorvik Brun, fagsjef IKT og digitale næringer i Abelia og Dag Ivar Brekke, seniorrådgiver i Invest In Norway, holdt innledninger på møtet. Ifølge Abelia planlegges det opptil 200 nye sentre i Europa fram mot 2020. Ringvirkningene av en etablering kan være opptil 1000 arbeidsplasser, ifølge Invest In Norway.

– Vi har overskudd på ren kraft, vi har kompetansen og nødvendig arealer. Det gjør at vi har gode forutsetninger for å tiltrekke oss flere datasentre, men industrien har noen behov som må møtes for at vi skal lykkes. Vi kommer til å be om en strategi som gir bedre infrastruktur, blant annet knyttet til fiber og sikker strømforsyning, og som gjør det attraktivt å være vertskommune, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Kom med ditt innspillHva mener du regjeringens strategi bør inneholde? Send oss en e-post.

Hva er et datasenter?

Kilde: Nettverk