Ny interessegruppe

Publisert: 28.06.11

– innholdet kan være utdatert

I august 2010 leverte Arnstad-utvalget sin rapport om energieffektivisering i bygg til kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Utvalget mener det er mulig å halvere energibruken i bygg, fra 80 TWh i dag til 70 TWh i 2020 og 40 TWh innen 2040.

Mye mark å pløye

-Bygg står for rundt 40 prosent av det stasjonære energiforbruket i Norge. Effektivisering er samfunnets grønne gull, som bare venter på å bli utløst. Interessegruppen skal bidra til å få fart på denne prosessen, sier salgsdirektør Steinar Bakke, som til daglig arbeider i Schneider Electric.

Utfordringen, og dermed energieffektiviseringspotensialet er størst i eksisterende bygningsmasse, men hvor samtidig viljen og evnen til å gjennomføre tiltak er minst.

-Eksisterende bygg vil få stort oppmerksomhet i vårt arbeide, sier Bakke.

Bedre kraftsituasjonen

Til høsten skal regjeringen legge frem byggemeldingen. Interessegruppen forventer at Arnstad-utvalgets forslag følges opp og at det etableres enkle og forutsigbare støtteordninger og andre incentiver for å utløse energisparepotensialet i eksisterende bygg.

-Vi snakker her om tiltak som kan få en betydelig positiv betydning for den fremtidige kraftsituasjonen i Norge, og som i dag er under sterkt press til tross for den forventede veksten i fornybar energi, sier Bakke.

Kompetanseheving

Selv blant fagfolk står nødvendigvis ikke energieffektivisering lengst fremme. Interessegruppen vil arbeide for intern kompetansebygging, blant annet i samarbeid med NELFO-skolen og mot Elforlaget, og mot offentlig skoleverk. Slik skal bransjens samlede leverandørkompetanse heves.

Vi skal også gjennomføre tiltak som kan stimulere markedets motivasjon til å investere i energieffektiviseringstiltak, samt bidra til å bygge opp innkjøpskompetanse på området, sier Bakke.

Lønnsomt

-Gruppen vil arbeide for å dokumentere og synliggjøre lønnsomhet ved energieffektivisering.Investeringer nedbetales raskt gjennom energisparing. Det er en viktig motivasjonsfaktor for å gjennomføre tiltak. Energieffektive bygg er også et raskt voksende krav hos leietakere, sier Bakke.

Innovative og ledende aktører fra både leverandører (EFO) og Installatører (Nelfo) vil være medlemmer av interessegruppen.

Interessegruppen vil etablere lokale møteplasser, faglige nettverk med lokale prosjekter og foredrag, opplæringstiltak, en webportal med verktøy, og stimulere markeds- og PR-aktiviteter. Medlemskap koster 5.000 kroner årlig for bedrifter. Et oppstartmøte skal arrangeres over sommerferien.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.