Gratis kurs for informasjonssikkerhet og IKT-bransjen

Publisert: 03.05.24
Hvordan kan vi sikre oss digitalt? Ta gratis kurs i informasjonssikkerhet.

Et samfunn- og arbeidsliv i konstant endring stiller nye krav til digital kompetanse. Som en følge av økning i det digitale trusselbildet og risiko for at informasjon kommer på avveie. Det blir det stadig viktigere å vite hvordan vi beskytter oss og hvilke krav til informasjonssikkerhet som gjelder.

Kurs innen bestillerkompetanse, digital sårbarhet og trygghet og håndtering av personvern, etikk og GDPR gir grunnleggende kompetanse. Dette styrker informasjonssikkerheten og reduserer risikoen for sikkerhetsbrudd.

Dagens samfunn er avhengig av at vi må kunne stole på sikkerheten rundt våre digitale verktøy, og dette fordrer god kunnskap i et stadig mer utfordrende arbeidsliv.

Tilbudet er for deg som er ansatt, ansvarlig, leverandør eller kunde innen informasjonssikkerhet og IKT-bransjen, eller er ansvarlig for dette på din arbeidsplass.

Kursene er utviklet i tråd med Nasjonal strategi for digital sikkerhet og anbefalinger gitt av blant annet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

NTNU CCIS og andre samarbeidspartnere i bransjen har vært med på å utvikle og kvalitetssikre kurstilbudet for å tilby en grundig og relevant opplæring.

Kursene:

Digital sårbarhet og trygghet
Timer: 20
Frist 20.mai 2024
Oppstart 3. juni.
Mer info: Digital sårbarhet og trygghet – Studieforbundet AOF

Personvern, etikk og GDPR
Timer: 20
Frist: 20. mai 2024
Oppstart: 3. juni 2024
Mer info: Personvern, etikk og GDPR – Studieforbundet AOF

Bestillerkompetanse
Timer: 20
Frist: 21. mai 2024
Oppstart: 4.juni 2024
Mer info: Bestillerkompetanse – Studieforbundet AOF

 

Relevante artikler

No results found.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.