Ny IKT-politikk

Publisert: 21.04.16

– innholdet kan være utdatert

Regjeringen har blant annet satt disse mål for ekompolitikken:

  • Innen år 2020 skal 90 prosent av husstandene ha tilbud om minst 100 Mbit/s basert på kommersiell utbygging i markedet
  • På lang sikt er målet at alle husstander skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd
  • Reglene for legging av bredbåndskabel langs kommunal og fylkeskommunal vei skal være mest mulig ensartet.
  • Ekomtilbyderne skal få rask tilgang til tilgjengelige frekvensressurser for sine behov.

Forbundet positivt

EL og IT er positive til målsettingene, men etterlyser forpliktende tiltak for regjeringen i oppfølgingen.

– God nettilgang i boliger og hos bedrifter er snart like kritisk som strømtilkobling. Det er viktig at regjeringen setter offensive mål på dette feltet, men den bør ta mer ansvar for at de nås, for eksempel gjennom støtte til utbygging. Det var slik målet om full bredbåndsdekning ble nådd, sier Andersen.

Bra med økt digitalisering

Ellers er grunntonen i meldingen at innsatsen for digitalisering i det offentlige skal økes. Regjeringen presenterer fem hovedprioriteringer i sin innsats i framover:

  1. Brukeren i sentrum
  2. IKT er en vesentlig innsatsfaktor for innovasjon og produktivitet
  3. Styrket digital kompetanse og deltakelse
  4. Effektiv digitalisering av offentlig sektor
  5. Godt personvern og god informasjonssikkerhet

Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.