Ny IKT-politikk

- innholdet kan være utdatert

Regjeringen har blant annet satt disse mål for ekompolitikken:Forbundet positivtEL og IT er positive til målsettingene, men etterlyser forpliktende tiltak for regjeringen i oppfølgingen.

– God nettilgang i boliger og hos bedrifter er snart like kritisk som strømtilkobling. Det er viktig at regjeringen setter offensive mål på dette feltet, men den bør ta mer ansvar for at de nås, for eksempel gjennom støtte til utbygging. Det var slik målet om full bredbåndsdekning ble nådd, sier Andersen.

Bra med økt digitaliseringEllers er grunntonen i meldingen at innsatsen for digitalisering i det offentlige skal økes. Regjeringen presenterer fem hovedprioriteringer i sin innsats i framover:

  1. Brukeren i sentrum
  2. IKT er en vesentlig innsatsfaktor for innovasjon og produktivitet
  3. Styrket digital kompetanse og deltakelse
  4. Effektiv digitalisering av offentlig sektor
  5. Godt personvern og god informasjonssikkerhetMeld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet