Norske strømkunder blir “lurt”

Publisert: 01.07.15

– innholdet kan være utdatert

Forklaring følger:

Siden Norge er med i EØS må NVE følge ordningen med opprinnelsesgarantier og hvert år gi en varedeklarasjon over hvor «fornybar» strømmen vår er, skriver Teknisk Ukeblad (tu.no)

Deklarasjon fra NVE

Denne varedeklarasjonen gjør det mulig for selskaper å selge strømkundene «fornybarhet» gjennom opprinnelsesgarantier. Dette kan strømkundene kjøpe uavhengig av om den fysiske kraften i forbrukernes stikkontakt faktisk er fornybar, skriver tu.no.

Ordningen løsriver altså kraftens «fornybarhet» fra den fysiske leveransen.

Målet meddet hele er å gi forbrukerne mulighet til å velge fornybar kraft og slik gjøre det mer lønnsomt å produsere fornybar energi.

Men, fordi vi tror at all strøm vi bruker er fornybar og miljøvennlig, er det liten kunnskap om og interesse for å kjøpe opprinnelsesgarantier.

Mest fornybar, minst fossilt

Kraftproduksjonen i Norge viser derimot et helt annet bilde. I 2014 ble det her i landet produsert 142,3 TWh. Fornybar produksjon utgjorde 139,2 TWh. Av dette var 136,6 TWh vannkraft, 2,2 TWh vindkraft og 0,3 TWh varmekraft fra biobrensel.

Fossil kraftproduksjon utgjorde kun 3 TWh. Dermed var hele 98 prosent av den norske kraftproduksjonen fornybar i fjor.

Relevante artikler

Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.