Nasjonal IA-konferanse i november

- innholdet kan være utdatert

Konferansen er gratis og åpen for virksomheter og andre som er engasjert i IA-arbeidet.



Temaer

Konferansen favner alle de tre delmålene for IA-avtalen. På programmet står blant annet kjønnsforskjeller i sykefraværet, hovedorganisasjonenes opplæringsprogram, regjeringens jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne og utdeling av årets seniorpris.



Innledere

Arbeidsministeren og lederne av hovedorganisasjonene i arbeidslivet er blant innlederne.



Når endelig program er klart legges det ut på www.regjeringen.no/ia