Nasjonal IA-konferanse i november

Publisert: 22.09.11

– innholdet kan være utdatert

Konferansen er gratis og åpen for virksomheter og andre som er engasjert i IA-arbeidet.

Temaer

Konferansen favner alle de tre delmålene for IA-avtalen. På programmet står blant annet kjønnsforskjeller i sykefraværet, hovedorganisasjonenes opplæringsprogram, regjeringens jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne og utdeling av årets seniorpris.

Innledere

Arbeidsministeren og lederne av hovedorganisasjonene i arbeidslivet er blant innlederne.

Når endelig program er klart legges det ut på www.regjeringen.no/ia

Relevante artikler

Følg livesendingen fra EL og IT Forbundets spennende IKT-konferanse med lønn, likestilling og digitalisering på agendaen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.