LOs representantskap i juni

- innholdet kan være utdatert

Etter møteslutt på dag 1, mandag 8. juni, står det store nordiske forskningsprosjektet på planen. Prosjektet er i regi av Fafo og har overskriften Nordmod. Det presenteres av LO-leder Gerd Kristiansen og Aps nye partisekretær Kjersti Stenseng.

Dag 2, tirsdag 9. juni, er viet næringsliv og næringsutvikling i Innlandet.

ProgramKl. 09.00 Kulturell åpning av dagen v/Torbjørn Dyrud

Kl. 09.15 Innlandet i et næringsperspektiv v/Sverre Narvesen, leder av Innlandsutvalget                       

Kl. 09.45 Skog og trenæringen v/Hans Rindal, medlem av Innlandsutvalget Kl. 10.05 Utviklingsmulighetene innenfor jordbruk, matproduksjon v/Fred Bakkejord, fabrikkdirektør Nortura SA. Rudshøgda

Kl. 10.25 Bioteknologimiljøet – store muligheter v/Karianne Eide Longva, prosjektleder Arena Heidner og medlem av Innlandsutvalget

Kl. 11.10 Fjell-Norge og innlandets muligheter v/Atle Hovi, administrerende   direktør , Beitostølen Resort

Kl. 11.30 Ungdoms-OL 2016 v/Tomas Holmestad, administrerende direktør

Kl. 11.45 Oppsummering og avslutning v/LO-leder Gerd Kristiansen