LOs representantskap 17. februar

- innholdet kan være utdatert

Dagsorden:1. Åpning

2. Suppleringsvalg til Sekretariatet

3. Norsk Cockpit Forbund – Søknad om medlemskap i LO

4. Mellomoppgjøret 2015