LOs lærlingpatrulje er i gang

Publisert: 23.10.19

– innholdet kan være utdatert

I flere uker framover skal unge LO-tillitsvalgte ut og snakke med lærlinger om hvordan de har det i arbeidslivet. Ungdom i forbundet deltar i patruljene rundt i landet.

Det var LO-kongressen i 2017 som vedtok at LO og forbundene skal gjennomføre lærlingpatruljer. Målet er å øke forståelsen for lærlinger er en del av det ordinære arbeidslivet og at også lærlinger har behov for beskyttelse og det sosiale fellesskapet et medlemskap i en fagforening gir. Høsten 2019 gjennomføres disse over hele landet i ukene 43 – 47. Dette er faste uker for patruljene i årene framover.

– Å jobbe for lærlingenes arbeidsvilkår har alltid vært viktig for LO og LOs forbund. Gjennom patruljene lærer vi mye om lærlingenes hverdag som vi kan ta med oss i det videre arbeidet. Det er også et mål å rekruttere flere lærlinger inn i LO og forbundenes ungdomsarbeid, sier avtroppende ungdomsleder Dagfinn Svanøe og påtroppende leder Sandra Åberg Kristiansen, som mener det er viktig å gi flere lærlinger informasjon og å sørge for at læretiden blir så god som mulig.

Klar for læretiden

En lærling har rettigheter etter både opplæringsloven og arbeidsmiljøloven. "Klar for læretiden" er EL og iT Forbundets informasjonsbrosjyre om lærlingers plikter og rettigheter. Den kan lastes ned her.

Tillitsvalgte i forbundet kan bestilles den fra W2P (ligger under vervemateriell/ungdom).

Relevante artikler

Under minilandsmøtet 2023 samles unge EL og IT medlemmer fra hele landet med ett mål for øye – talerstolen til EL og IT Forbundets landsmøte.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.