Vegard er «stand-in ungdomsleder» i EL og IT

Trønderen Vegard Skjervold tar midlertidig over vervet som ungdomsleder i EL og IT Forbundet.

Sandra Åberg Leko går nå ut i permisjon fra vervet som ungdomsleder i EL og IT. Permisjonen er ventet å vare ut 2024.  Forbundsstyret har vedtatt at ungdomskonferansen formelt skal velge stedfortrederen. Det sentrale ungdomsvalget (DSU) har enstemmig pekt på Vegard Skjervold som stedfortreder, og han vil derfor virke i vervet fram til konferansen har gjort et formelt valg i midten av august.  

-Gleder meg

21-åringen Vegard er fra Trondheim. Han tok fagbrev som elektriker i 2022 og arbeider som servicemontør i Bravida Trondheim. For øyeblikket er han utleid til Bravidas prosjektavdeling og arbeider rotasjon på sykehuset i Molde.

Vegard har tillitsvalgterfaring både i egen klubb, distrikt og forbundet sentralt. Vegard startet som lærlingtillitsvalgt i klubben, før han nå er tilsynsansvarlig for lærlinger og kompetansetillitsvalgt. I distriktet har han vært en del av det lokale ungdomsutvalget og distriktets likestillingsutvalg. Sentralt er Vegard selvsagt en del av DSU og han er ungdomsrepresentant i det landsstyreoppnevnte likestillings-, inkluderings- og integreringsutvalget.  

-Jeg gleder med til å ta fatt på oppgavene og få jobbe med ungdommer fra hele landet! Det er ingen tvil om at ungdomsarbeid er en helt essensiell del av forbundet og det som gir grobunn til framtidens tillitsvalgte. I første omgang må jeg si at jeg ser fram til den sentrale ungdomskonferansen som går av stabelen i slutten av august. Her vil det være mange spennende innledninger og temaer! Håper alle distrikter deltar i år!, sier Vegard Skjervold.  

– Vil ivareta oppgavene på en god måte

Denne og forrige uke har Vegard vært i opplæring med Sandra.

-Vegard er særdeles arbeidsom, engasjert, nysgjerrig og virkelig til å stole på når han tar på seg oppgaver. Det er vel ingen som har vært mer på tilbudssida i DSU når oppgaver og jobb skal fordeles. Det tror jeg også det vitner om når et enstemmig DSU pekte på at han som stedfortreder ved behov. Jeg føler meg trygg på at han vil ivareta arbeidsoppgavene på en god måte, sier ungdomsleder Sandra Åberg Leko.