LOs IKT-konferanse: Geir oppsummert vårt syn på kunstig intelligens i fire punkter

Publisert: 24.10.19

– innholdet kan være utdatert

Forbundssekretær i EL og IT Forbundet, Geir Aasen, avsluttet IKT-konferansen. Han takket for en god konferanse, og sa litt om forbundets syn på det som var konferansens hovedtema; kunstig intelligens. 

– Forbundet er positiv til regjeringens initiativ til en strategi om det, og vi har levert våre innspill, sa Aasen og oppsummerte dem i fire punkter:

1. Mer kunnskap og kompetanse

Kunstig intelligens øker behov for etter- og videreutdanning (EVU). En styrking av EVU-systemet er viktig. Både bedriften og staten må bidra, og lønnskompenasjon til arbeidstakere under ettterutdanning er viktig.

2. Etikk og bruk av data

Innsamling og lagring av data har eskalert, både gjennom sosiale medier, nettsider, arbeidsplasser og i det offentlige. Det må reguleres hvem som har anledning til å samle inn og benytte data om oss og hvor dette skal lagres. Det må også etableres tiltak for å sikre informasjonssikkerhet, personvern og øvrige rettigheter. Det er avgjørende for tilliten mellom myndigheter, bedrifter og personer.

EL og IT Forbundet er kritisk til arbeidsgivere som planlegger å bruke algoritmer for å avgjøre hva slags utvikling de ansatte skal få i en bedrift.

3. Arbeidsplasser

Strategien må ha som mål at flere bedrifter benytter teknologien til å styrke eksisterede arbeidsplasser og til å skape nye. Innovasjon Norge bør styrkes for å hjelpe bedrifter som trenger risikokapital. 

4. Bedre velferd og klima

Det bør opprettes en støtteordning for kommuner, slik at digitale løsninger og velferdsteknologi blir tatt raskere i bruk. Det bør investeres mer i sykehusenes digitale «grunnmur» og infrastruktur.

Kunstig intelligens har også et stort potensial innen klima, for eksempel gjennom strømstyring og trafikkavvikling.

Les hele EL og IT Forbundets innspill til regjeringens arbeid med en nasjonal strategi for kunstig intelligens

Aasen steppet inn på vegne av forbundsleder Jan Olav Andersen, som ble forhindret fra å møte.

Vel møtt til neste år!

Konferansen arrangeres årlig, og er et samarbeid mellom EL og IT Forbundet, Postkom, HK i Norge, NTL, Fagforbundet og LO sentralt. Konferansen er gratis for medlemmer av LO-forbund, studenter og lærlinger. Informasjon om neste års konferanse publiseres på våre nettsider så fort det er klart.

Relevante artikler

Følg livesendingen fra EL og IT Forbundets spennende IKT-konferanse med lønn, likestilling og digitalisering på agendaen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.