LOs første kommentar til statsbudsjettet

- innholdet kan være utdatert

-LO er uenig i en slik fordelingspolitikk i en tid der globaliseringen øker forskjellene og oljekrisen gir nye grupper med lav inntekt. De store «nye» pengene brukes på skattekutt framfor aktivitet, sier Kristiansen.

Økt bruk av oljepengerMed 22,5 milliarder øker regjeringen oljepengebruken tre ganger så mye som anbefalt av dens eget ekspertutvalg (Thøgersen-utvalget  i NOU 2015:9). Innslusingen av oljepenger er dobbelt så rask som gjennomsnittet i handlingsregelens historie. Man kunne klart seg med betydelig mindre oljepengebruk om en hadde satset på aktivitet og mindre på skattelette.

Dermed svekkes grunnlaget for framtidig finansiering av velferden, og det kan også sette i spill den gunstige kronekursen – med negativ virkning for bedriftene.Den økonomiske situasjon tilsier at budsjettstimulansen må være mer målrettet. Uten regjeringens lite målrettede skattekutt kunne man oppnådd mer sysselsetting med en bedre budsjettbalanse. Med nær 10 mrd i skattekutt bare for 2016, er det mye vei som ikke blir bygd, mange skoler som ikke pusses opp, mye omsorg og opplæring som ikke blir gitt, skriver LO i en første kommentar.

LO er fornøyd med flere av regjeringens målrettede tiltak, men skuffet over at permitteringsreglene ikke endres.

– Det er et sterkt behov for en utvidelse av permitteringsperioden til 52 uker, sier LO-lederen.

Mer om skattDet er å håpe at skattekuttene for 2016 modereres av Stortinget for ikke å sette en bredt forankret skattereform i fare. Det er positive elementer i regjeringens skisse som bør få en sjanse, og rommet for skattesenking bør ikke være oppbrukt når man kommer i gjennomføringsfasen fra 2017 og utover.LO skal ta en bredere gjennomgang av budsjettopplegget med sikte på den videre prosess.