LO Stat innbyr til kurs

Publisert: 07.03.12

– innholdet kan være utdatert

Ansvarlig for kurset er LO Stat Tønsberg.

Om kurset:
Kurset fokuserer på fagbevegelsens rolle i et samfunns politisk perspektiv, og hvordan medlemmer og tillitsvalgte gjennom sin fagforening kan engasjerer seg i samfunnsspørsmål.

Viktige deler av kurset er derfor innblikk i arbeiderbevegelsens historie, og metoder for påvirkning av samfunnsutviklingen i vår egen tid.

Kurset gir rett til permisjon, jf. Hovedavtalene Staten, § 34, pkt. 2 (tillitsvalgte) og § 34, pkt. 5 (ansatte). Spekter jf Hovedavtalen Spekter, § 26 (ansatte), og § 52 (tillitsvalgte).

LO Stat dekker reisekostnader, opphold, utgifter til eventuelt barnepass og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter gjeldende satser. Påmeldingsfristen er 9. mars.

For mer informasjon og påmelding se LO Stats sider.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.