LO og NHO:Felles forslag til lavutslipps-satsing

Publisert: 21.09.15

– innholdet kan være utdatert

Mandag 21. september lanserte LO og NHO dokumentet "Konkurransekraft i lavutslippssamfunnet", med konkrete forslag til hvordan en styrket satsing på teknologiutvikling og markedsstimulering bør innrettes.

Ved lanseringen og overrekkelsen av dokumentet talte blant andre statsminister Erna Solberg, adm. dir i NHO Kristin Skogen Lund, nestleder i LO Hans-Christian Gabrielsen, Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og partileder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre.

Rundt 140 deltakere fra fagbevegelse, næringsliv, forskningsmiljøer, departement og miljøorganisasjoner hadde møtt opp i auditoriet i Oslo Kongressenter Folkets Hus. EL & IT Forbundet var representert ved forbundsleder Jan Olav Andersen og forbundssekretær Reidunn Wahl.

Vil øke fra 8 til 11 milliarder

LO og NHO foreslår å øke de årlige bevilgningene til teknologiutvikling og markedsstimulering med 11 milliarder kroner, fra dagens nivå på 8 milliarder til 19 milliarder i 2030. Dette for å stimulere til utvikling av ny banebrytende teknologi og at ny teknologi tas raskere i bruk.

Innsatsen innen markedsstimulering må særlig rettes mot offentlige innkjøp, bil- og drivstoffavgiftene, utvikling av infrastruktur for nye energibærere i transportsektoren samt vurdering av fond, markedsordninger og kompensasjonsordninger.

Idar Kreutzer fra ekspertutvalget for grønn konkurransekraft kommenterte også dokumentet mens perspektiver fra næringslivet ble framført av konsernsjef i Siemens Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Statoil Eldar Sætre og representanter for Statkraft, PostNord og Heidelberg Cement Norge.

– Nå handler det om å ta i bruk de nødvendige virkemidlene for å få oss i den retningen som alle sier vi skal, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Relevante artikler

Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.