Landets beste innboforsikring blir enda bedre

Publisert: 11.12.18

– innholdet kan være utdatert

EL og IT-medlemmer har Norges beste innboforsikring som en del av medlemskapet.* Den dekker alt du har av innbo i hjemmet ditt og det er ingen øvre forsikringssum.

*Med unntak av dem som har reservert seg eller er elevmedlemmer.

Fra LOfavør Kollektiv hjem til LOfavør Innboforsikring

Fra 1.  januar endres navnet fra LOfavør Kollektiv hjem til LOfavør Innboforsikring. Samtidig gjøres det noen endringer i vilkårene og her er noen av dem:

  • Dekningen for mobil og nettbrett utvides slik at alle fysiske skader som skyldes uhell er dekket.
  • Du får ikke dekket gjenstander som du har tatt med fra utlandet hvis det er i strid med gjeldene toll- og avgiftsregler. Tidligere var det dekket med 6 000 kroner.
  • Det innføres et nytt unntak for «innsjekket bagasje». Dette får du nemlig dekket på reiseforsikringen.

lofavor.no/innboforsikring kan du lese mer om forsikringen og om vilkårsendringene fra nyttår.

 

 

 

 

Relevante artikler

1. januar 2023 kommer det vilkårsendringer på innboforsikringen din, som du bør få med deg.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.