Kvinner kan-kurs

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet har avholdt «Kvinner Kan-kurs» med tale- og debatteknikk som tema. Kurset ble avholdt fra 6.- 8. oktober.Kurset har som målsetting å skape interesse for fagforeningsarbeid, motivere kvinner til å ta på seg verv og etablere kvinnenettverk.

Innlegg, debatt og argumentasjonGjennom tre dagene på Sørmarka fikk deltakerne trent på å ta ordet i forsamlinger, forberede og gjennomføre egne innlegg fra talerstolen. De holdt blant annet innlegg, debattert og argumentert for og imot samfunnspolitiske spørsmål som miljø og klima, olje og gass, vindmøller og vannkraft. Arbeiderhistorie og hvordan forbundet er oppbygget og organisert ble det også satt av tid til.

I disse dagene vi var der var der, ble vi også en del av LOs prosjekt «Sørmarka Uka». Forbundene hadde egne kursaktiviteter på dagtid og deltakerne møtes på tvers til en fellesdel på om morgenen og på ettermiddagen. Dette gav deltakerne mulighet til også å diskutere organisatoriske utfordringer med andre, og bli kjent med kursdeltakere fra forskjellige forbund.

EL og IT Forbundet vil ha med flere kvinner– Å styrke kvinner slik at de kan skaffe seg innflytelse også i egen organisasjon er et viktig mål for forbundet. Vi har en lav andel kvinnelige tillitsvalgte på de aller fleste nivåene. Noen tilbakemeldinger fra dette kurset var at flere kvinner ønsket verv, men slipper ikke til. Dette er for dårlig og må ses nærmere på, sier Monica Derbakk, leder av utviklingsavdelingen på forbundskontoret.

– Vi var også litt innom tema hersketeknikker og trakassering i ulike former. Dette må vi fortsatt ha stor oppmerksomhet på. Seksuell trakassering er vi ikke ferdige med å snakke om, det må vi  jobbe for at arbeidsgivere i våre bransjer lager retningslinjer for sin virksomhet, sier Derbakk.

Forbundssekretærene Kai Christoffersen og Hjørdis Henriksen som også er veiledere, har planlagt og gjennomført kurset.Fornøyde kursdeltakere og kursholdere på Sørmarka. Foto: Knut Viggen/Nettverk