Krever helhetlig plan for miljøvennlige ferjer

Publisert: 24.11.16

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Norsk Industri krever at norske verft får ta del i produksjonen når gamle ferjer skal byttes ut med nye, miljøvennlige modeller.

Mange av dagens ferjer har eldre motorer, går sakte og forurenser mye. Vegvesenet og norske fylkeskommuner har store planer for utskifting av den aldrende ferjeflåten på over 200 ferjer på norske riks-  og fylkesveier. Omlag 60 nye miljøvennlige ferjer skal bygges fram til 2020, mange med støtte fra Enova og Innovasjon Norge.

– Det er viktig at vi bruker disse investeringene til å styrke og videreutvikle en konkurransekraftig og miljøvennlig leverandørindustri i Norge, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Norsk Industri er svært positive til at myndighetene setter utfordringene i ferjetrafikken i fokus. Organisasjonene frykter imidlertid at fornyelsen ikke ivaretar miljøhensyn godt nok, og at investeringene ikke bidrar til å bekjempe arbeidsledigheten i stor nok grad. Det forrige anbudet på miljøvennlig ferjer ble vunnet av rederiet Fjord1 i Sogn og Fjordane. Rederiet satte i sin tur byggeoppdraget ut til et verft i Tyrkia, som ikke har erfaring fra miljøvennlig skipsfart. Ifølge Fjord1 hadde verftet i Tyrkia det laveste anbudet.

Dette er planen

De tre organisasjonene ber samferdselsdepartementet lage en helhetlig plan for fornyelsen. Planen må bidra til å sikre arbeidsplasser og teknologiutvikling, blant annet ved å legge avgjørende vekt på følgende:

  • Normale normer og regler for helse, miljø og sikkerhet
  • Driftssikkerhet skal være på plass fra første dag
  • At budsjett og tid overholdes
  • Nye anbud må inkludere en fornuftig og framsynt vurdering av driftssikkerhet og levetidskostnader, og ikke kun fokusere på byggepris
  • Miljøkrav og lave utslipp

Planen bør komme som en del av Nasjonal transportplan til våren.

 

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.