Krever helhetlig plan for miljøvennlige ferjer

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Norsk Industri krever at norske verft får ta del i produksjonen når gamle ferjer skal byttes ut med nye, miljøvennlige modeller.

Mange av dagens ferjer har eldre motorer, går sakte og forurenser mye. Vegvesenet og norske fylkeskommuner har store planer for utskifting av den aldrende ferjeflåten på over 200 ferjer på norske riks-  og fylkesveier. Omlag 60 nye miljøvennlige ferjer skal bygges fram til 2020, mange med støtte fra Enova og Innovasjon Norge.

– Det er viktig at vi bruker disse investeringene til å styrke og videreutvikle en konkurransekraftig og miljøvennlig leverandørindustri i Norge, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Norsk Industri er svært positive til at myndighetene setter utfordringene i ferjetrafikken i fokus. Organisasjonene frykter imidlertid at fornyelsen ikke ivaretar miljøhensyn godt nok, og at investeringene ikke bidrar til å bekjempe arbeidsledigheten i stor nok grad. Det forrige anbudet på miljøvennlig ferjer ble vunnet av rederiet Fjord1 i Sogn og Fjordane. Rederiet satte i sin tur byggeoppdraget ut til et verft i Tyrkia, som ikke har erfaring fra miljøvennlig skipsfart. Ifølge Fjord1 hadde verftet i Tyrkia det laveste anbudet.

Dette er planenDe tre organisasjonene ber samferdselsdepartementet lage en helhetlig plan for fornyelsen. Planen må bidra til å sikre arbeidsplasser og teknologiutvikling, blant annet ved å legge avgjørende vekt på følgende:Planen bør komme som en del av Nasjonal transportplan til våren.