Konsekvenser av overvåking

Publisert: 10.01.13

– innholdet kan være utdatert

Formålet med arbeidsgruppen er å få frem et bilde av hvordan kontroll og overvåking håndteres i arbeidslivet. Hvilke konsekvenser kontroll og overvåking har for personvern og arbeidsmiljø skal også undersøkes.

Kommer med tiltak

Gruppen skal deretter komme med forslag til tiltak som både kan bidra til økt personvernkunnskap og bedre håndtering av de arbeidsmiljøutfordringer som ny teknologi og samfunnsutvikling reiser.

Deltakere er de hovedorganisasjonene i arbeidslivet, Arbeidstilsynet og Arbeidsdepartementet (AD). I tillegg foreslås det at personvernmyndighetene deltar der det er naturlig. Gruppen ledes av departementet. Fra LO deltar advokat Haakon Skaug, fra Juridisk avdeling og avdelingsnestleder Marianne Svensli, fra Forhandlings- og HMS-avdelingen.

Bakgrunn

Regler om kontroll og overvåking i arbeidslivet ble lovfestet i et eget kapittel i arbeidsmiljøloven i 2005. Etter hvert som problemstillingene rundt arbeidsgivers rett til innsyn i e-post stadig ble mer aktuell, ble det klart at de rettslige standardene på området trengte en utdyping og konkretisering. Innsyn i e-post ble derfor nærmere regulert i personopplysningsforskriften i januar 2009.

Les mer på arbeidslivet.no.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.