– Kongsberg ble ikke omstilt fordi det var tomt for sølv i gruvene

- innholdet kan være utdatert

Forbundsleder Jan Olav Andersen deltok tirsdag i en panelsamtale på LOs olje- og gasskonferanse. Temaet var klima og Norges rolle som energileverandør til Europa.

I panelet satt også tre andre forbundsledere; Frode Alfheim (Industri Energi), Mette Nord (Fagforbundet) og Jørn Eggum (Fellesforbundet).

Andersen benyttet åpningsinnlegget til å understreke det alvorlige bakteppe for diskusjonen: De årlige, menneskeskapte CO2-utslippene er nær firedoblet siden 1960. Klimaendringene går raskere enn man antok bare for få år siden.

Fornybar energi konkurrerer ut olje og gassAlt som kan gå på strøm må gå på strøm, og all strøm må være fornybar. Denne løsningen støttes etter hvert i sterkere og sterkere grad i land etter land, også i internasjonale avtaler.

Teknologiutviklingen innen fornybar energi går fort, og det får økonomiske konsekvenser for Norge. Andersen trakk fram Energy Outlook 2019, hvor det står følgende:Det er i lys av denne utviklingen vi må diskutere Norges rolle som leverandør av energi til Europa, påpekte Andersen.

Kongsberg valgte bort sølv til fordel for noe med lengre levetidFra de første sølvfunnene i 1624 vokste Kongsberg raskt, og gikk fra en liten bygd til å bli Norges nest største by. Den ble den klart viktigste industribyen. Tidlig på 1800-tallet ble sølvverket nedlagt, og for å bøte på arbeidsledigheten og sikre den nye norske staten egen våpenproduksjon, ble våpenfabrikken grunnlagt i 1814.

Det skjedd med grunnlag i den industrielle kompetanse som var utviklet gjennom 200 år med gruvedrift. Våpenfabrikken er lagt ned, men gjennom nye omstillinger har Kongsberg i dag utviklet seg til et høyteknologisk industrimiljø. Det er fortsatt sølv i fjellene rundt Kongsberg. Hadde Kongsberg vært bedre stilt dersom man hadde brukt alle tilgjengelige ressurser på å få ut de siste sølvklumpene, framfor å bruke kompetansen i byen til å utvikle nye produkter og framtidsrettede virksomheter?

EL og IT Forbundets mål er arbeid og velferd utover oljealderen. Andersen spurte om «Norge skal satse alt på å vinne kappløpet om å levere den siste oljen, eller om det er bedre å vinne kappløpet om å bli fossiluavhengig, både økonomisk og utslippsmessig».

Rettferdig omstilling – aktiv næringspolitikkAvslutningsvis trakk Andersen fram to forutsetninger for en vellykket omstilling. For det første må omstillingen være rettferdig. Den må oppleves som trygg og det må skapes faste jobber. For det andre må politikken legge til rette for å utvikle nye næringer. Spesielt viktig er det å bidra til å etablere et hjemmemarked for det som etter hvert kan og skal bli nye eksportnæringer. Andersen trakk fram eksempler som det bør satses på; flytende havvind, karbonfangst og lagring, fornybar hydrogenproduksjon og elektrifisering i form av elektrifisert skipsfart og lade- og lagringsinfrastruktur.Mange bra folk! EL og IT Forbundet var godt representert på konferansen, som ble avholdt i Stavanger 19. og 20. november.

Faktaboks: Produksjonskostnader for ulike energityper i Norge

Kilde og bakgrunn for beregningene: Olje- og energidepartementet