Konferanse om FKE og Kompetanseforskriften

- innholdet kan være utdatert

Dette er konferanseprogrammet:

Kl. 10.00 Åpning, v/Hans O. Felix

Kl. 10.15 Oppsummering av rapporter fra distriktene, v/Vidar Hennum

Kl. 10.45 Rapport fra forbundets arbeid, v/Hans O. Felix

Kl. 11.30 Hvor står høringsdokumentet, v/statssekretær Terje Moland Pedersen, Justisdepartementet

Kl. 12.00 Lunsj

Kl. 12.45 Implementering av Tjenesteloven og direktiv EØS 2005/36 i FKE, v/Ragnar Gregersen

Kl. 13.15 LOs engasjement i Kompetanseforskriften og FKE-saken, v/Roar Flåthen

Kl 14.00 Veien videre, v/Hans O. Felix