Kompetansekonferanse

Publisert: 09.11.15

– innholdet kan være utdatert

Hvordan skal vi sikre tilgang til nok kvalifisert arbeidskraft, god kompetanse og målrettet læring i arbeidslivet? Det er tema for konferansen som markerer starten på regjeringens arbeid med en nasjonal kompetansestrategi.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen åpner konferansen. Deretter blir det innlegg fra blant andre NHO-direktør Kristin Skogen Lund og LO-sekretær Trude Tinnlund.

Evne til omstilling viktig

– Evne til omstilling i arbeidslivet blir stadig viktigere i årene framover. Skal Norge nå målet om et konkurransedyktig næringsliv og fortsatt økonomisk vekst, må vi sørge for et arbeidsliv med god kompetanse og tilgang til kvalifisert arbeidskraft. For å få til dette er vi avhengig av et nært samarbeid med partene i arbeidslivet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Strategien skal stå ferdig i 2016.

Les mer og følg konferansen på vox.no.

Relevante artikler

Følg livesendingen fra EL og IT Forbundets spennende IKT-konferanse med lønn, likestilling og digitalisering på agendaen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.