Klimamøte i Bonn: Med fagbevegelsen for rettferdig klimakamp

Publisert: 16.11.17

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet deltar i LO-delegasjonen på FNs årlige klimamøte, som avsluttes fredag 17. november.

Oppfølging av Parisavtalen

Parisavtalen tråde i kraft 5. november 2016. Regelverket for hvordan landene skal oppfylle sine klimamål skal vedtas neste år, og årets møte var viktig for å sikre framdrift i arbeidet. Blant reglene det er uenighet om, er hvordan landene skal rapportere på sine mål. Før Parisavtalen var landene delt inn i to grupper – de rike landene og utviklingslandene. Flere av disse landene, deriblant India og Saudi-Arabia, vil jobbe for å få tilbake den gamle inndelingen.

Et annet tema for forhandlingene er penger og byrdefordeling. De rike landene har lovet å hjelpe de fattigste landene med å finansiere utslippskutt, men nå er det blant annet usikkert hva som skjer med finansieringen fra USA. Finansiering av klimatilpasning og oppbygging i fattige land som har fått store ødeleggelser som følge av økt hyppighet av orkaner, flom og annet ekstremvære diskuteres også.

Just transition – rettferdig omstilling

Ved siden av selve forhandlingene er det et bredt utvalg av seminarer og andre arrangement hvor ulike interesser og løsninger presenteres. Fagforeninger, miljøbevegelsen, industrien, finanseliten og urbefolkningen er blant noen av de som deltar på arrangementet i Bonn. 

Karianne Hansen Heien, forbundssekretær i EL og IT Forbundet deltar, er med i LO-delegasjonen i International Trade Union Confederation (ITUC). ITUC jobber for at partene skal følge opp Paris-avtalen fullt ut og "just transition". Omstillingen skal være rettferdig for de fattigste landene – særlig med tanke på at disse landene og deres befolkning rammes kraftigst av klimaendringene.

Blant ITUCs hovedkrav er at de rike landene bidrar med å finansiere utvikling og bruk av ny teknologi i fattige land. Det er de industrialiserte landene som har hovedansvaret for de menneskeskapte klimaendringer. Derfor er det riktig at de bidrar med løsninger som reduserer utslippene av klimagasser, samtidig som de fattigste landene får arbeidsplasser, sosial rettferdighet og trygghet.

Et av de viktige virkemidlene som ITUC jobber for er "sosial dialog", hvor partene i arbeidslivet, myndighetene og bedrifter samarbeider om de nye løsningene.

Fiji er vert for årets klimamøte, som avholdes i Bonn av praktiske årsaker. De endelige vedtakene er foreløpig ikke klare.

Relevante artikler

Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.