Kampanje – orden på brakka!

Publisert: 02.03.20
(Endret: 07.03.22)

Alle som jobber på et anlegg eller en byggeplass har krav på skikkelige spise-, skifte- og sanitærforhold. Dette er regulert i Arbeidsplassforskriften. I tillegg gir noen tariffavtaler rettigheter utover forskriften.

Mange bedrifter er flinke, men vi vet også at altfor mange synder. Derfor krever vi bedre brakkeforhold.

Løpesedler og materiell

Løpeseddel (kvinners garderobeforhold) – kan bestilles fra W2P

Løpeseddel (generell om brakkeforhold) – – kan bestilles fra W2P

Bilde til sosiale medier

Kartlegging av brakkeforhold

Rapport: Kartlegging av brakkeforhold

Sjekkliste og rettigheter

Sjekkeliste for inspeksjon

Arbeidstilsynet: Krav til garderober på arbeidsplassen 

EL og IT Forbundet: Tariffavtaler og protokoller

Send oss bilder av brakkeforhold

Vi vil gjerne ha flere bilder som dokumenterer brakkeforhold. Det gjelder både gode og dårlig eksempler. Send til firmapost@elogit.no

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.